Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: "Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia".
Publikacja opracowana przez: Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń".

Książka z przepisami wydana

Ledwo ruszyliśmy z wirtualnymi kulinariami, a już mamy dla mieszkańców naszej Gminy i Doliny Karpia kolejną ważną informację. Realizując zadanie „Wydanie publikacje w postaci zbioru przepisów kulinarnych pt. Z zeszytów mojej babci” w ramach projektu grantowego „Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia”, po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia wydaliśmy książkę z przepisami „Z zeszytów mojej babci”.

Członkinie naszego Stowarzyszenia, należące do pięciu Kół Gospodyń Wiejskich, odkurzyły stare zapiski swoich mam i babć, i przygotowały 42 przepisy z potrawami, które goszczą na naszych stołach od wielu, wielu lat.

Wszystkich chętnych do otrzymania publikacji zachęcamy do kontaktu z członkiniami Stowarzyszenia lub do wizyty w biurze Stowarzyszenia.