Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: "Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia".
Publikacja opracowana przez: Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń".

O nas

Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń działa na terenie Doliny Karpia od 2016 roku. Główne działania Stowarzyszenia (zgodnie z zapisami statutu) skupiają się działalności opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, wspieraniu inicjatyw lokalnych, a także prowadzeniu wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej. W celu realizacji powyższych działań Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne.

Zrealizowane projekty: