Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: "Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia".
Publikacja opracowana przez: Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń".

Strona z kulinariami gotowa

Działając od blisko 5 laty Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” postanowiło zaistnieć również wirtualnie. Dzięki wsparciu finansowemu ze Stowarzyszenia Dolina Karpia, w ramach projektu grantowego …, udało nam się uruchomić stronę internetową z wirtualnymi kulinariami.