Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: "Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia".
Publikacja opracowana przez: Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń".

Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń”
ul. Dworska 9
34-100 Tomice

NIP: 5512627242
REGON: 365958507
KRS: 00006449276

E-mail: wioskinaszychmarzen@gmail.com

    Formularz Kontaktowy