Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach projektu grantowego: "Wydanie publikacji promujących dziedzictwo kulturowe, historyczne, przyrodnicze i produkty lokalne Doliny Karpia".
Publikacja opracowana przez: Stowarzyszenie "Wioski Naszych Marzeń".

Najnowsze Przepisy

Aktualności

Album „Radocza w obiektywie historii” wydany

Blisko 10 miesięcy trwały prace nad kolejnym niezwykłym wydawnictwem dotyczącym historii naszej Gminy. Dziesiątki spotkań z mieszkańcami, tysiące zweryfikowanych zdjęć oraz setki godzin pracy zaowocowały 304-stronnicowym albumem "RADOCZA W OBIEKTYWIE HISTORII", którego premierowa prezentacja miała miejsce w pierwszych dniach 2023 roku....

Czytaj więcej
Fundacja Orlen logotyp

Pozyskana dotacja na opracowanie albumu

Na początku tego roku Stowarzyszenie Wioski Naszych Marzeń podjęło współpracę z Joanną Bolek i Agnieszką Graboń. Celem wspólnych działań jest wydanie albumu "Radocza w obiektywie historii"....

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności